Atelier “Natuur in de kop” van provincie Noord Holland nog geen wondermiddel

Op donderdag 2 maart 2013 heeft het laatste atelier “Natuur in de Kop” plaatsgevonden. Een inventarisatie van de provincie Noord Holland van lopende projecten in de Noordkop die door middel van een impuls kunnen resulteren in een bijdrage in de EHS taakstelling van de Provincie. Het atelier heeft een kans van slagen maar heeft voor de meeste particuliere initiatieven nog geen concrete bijdrage opgeleverd.