Tag Archives: Tennet

(29-3-2018) Schadeloosstelling Gedoogplicht niet conform Onteigeningswet

HET GERECHTSHOF DEN HAAG KOMT MET OPMERKELIJKE UITSPRAAK OVER DE SCHADELOOSSTELLING IKV GEDOOGPLICHT, WAAR MEN IN DE WETTEKSTEN VOOR ONTEIGENING EN BELEMMERINGENWETPRIVAATRECHT BEIDE TEGENKOMT 'VOLLEDIGE SCHADELOOSSTELLING' KAN DE UITLEG/UITKOMST TOCH ANDERS UITPAKKEN, ZIE HIERONDER EEN UITLEG Bron: Nysingh advocaten febr. 1 2018

SCHADELOOSSTELLING GEDOOGPLICHT BP NIET NAAR ANALOGIE ONTEIGENINGSWET

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 23
Lees verder

(14-6-2017) Voordracht definitieve aanpassing PIP Netuitbreiding Kop NH

De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft op 23 mei het herstelbesluit PIP Netuitbreiding Kop NH bij Provinciale Staten ingediend. Dit herstelbesluit is door de Raad van State aan de Provincie NH opgedragen op grond van haar uitspraak d.d. 1 februari 2017. Een aantal zaken worden hersteld; de meest ingrijpende vernietiging door de RvSt ter plaatse van
Lees verder

(20-2-2017) Interpretatie uitspraak RvSt ikv PIP Netuitbreiding Kop NH locatie Molenweg

NB. Onderstaand bericht is van informatieve aard, voor een precieze uitleg van deze casus neemt u contact op met uw eigen jurist of bijvoorbeeld met een advocaat van Geelkerken&Linskens. Het lijkt erop dat TenneR/Reddyn het tracédeel ten oosten van de Molenweg te Middenmeer toch gaat handhaven. Het herstelbesluit van de Provincie Noord-Holland gaat in dat geval
Lees verder