Tag Archives: Spelderholt

(22-9-2015) Voortgang Pachtdossier stagneert

In chronologische volgorde heeft zich het volgende afgespeeld rondom de pachtwetgeving: Resultaat is dat de politiek het onderwerp weer terug heeft gekregen en er weinig
Lees verder

(26-6-2015) Pachtnormen 2015 en stand van zaken

Pachtnormen 2015

De pachtnormen voor 2015 zijn gepubliceerd. Deze gaan per 1 juli 2015 in. Ze stijgen, afhankelijk van de regio, 10 tot soms 30 procent. De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland en gebouwen worden jaarlijks door het LEI per regio berekend op basis van de bedrijfsresultaten van boeren en tuinders in de periode
Lees verder