Tag Archives: Provinciaal inpassingsplan

(14-6-2017) Voordracht definitieve aanpassing PIP Netuitbreiding Kop NH

De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft op 23 mei het herstelbesluit PIP Netuitbreiding Kop NH bij Provinciale Staten ingediend. Dit herstelbesluit is door de Raad van State aan de Provincie NH opgedragen op grond van haar uitspraak d.d. 1 februari 2017. Een aantal zaken worden hersteld; de meest ingrijpende vernietiging door de RvSt ter plaatse van
Lees verder

(1-4-2015) Provinciaal Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord Holland

De provincie Noord Holland heeft namens de initiatiefnemers TenneT en Liander, verenigd als Reddyn het Inpassingsplan "Netuitbreiding Kop van Noord Holland"  ter inzage gelegd. De uitbreiding vindt zijn grondslag in het windplan Wieringermeer en de Microsoft unit in de Wieringermeer, maar ook het bestaande netwerk wordt hiermee meer solide. Het plan is omvangrijk en heeft
Lees verder