Tag Archives: planschadeverzoek

(15-10-2015) Planschade: drempel maatschappelijk risico bij inbreidingslocatie

Op 1 juli 2015 heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over planschade, vanwege de ontwikkeling van woningen op een inbreidingslocatie. Conform artikel 6.1 lid 2 Wro geldt er in ieder geval een Normaal Maatschappelijk Risico (NMR) van 2% waardevermindering van de onroerende zaak voor de eigenaar. Steeds vaker vindt de Afdeling aanleiding om een hogere drempel
Lees verder

(6-11-2014) Indienen verzoek tegemoetkoming schade ex. art. 6.1 Wro (planschade)

Bij het indienen van een planschade verzoek doet u er verstandig aan om de volgende zaken in ogenschouw te nemen:
  • vergelijk uw planologische mogelijkheden met die van het nieuwe (beperkende) plan;
  • binnenplanse wijzigingsbevoegdheden daarbij in principe buiten beschouwing gelaten (deze verlagen dus niet uw schadeaanspraak);
  • was op het moment van uw eigendomsverkrijging al planologisch iets bekend?;
  • heeft u alleen
Lees verder