Tag Archives: PIP Netuitbreiding

(22-10-2015) Omvangrijk aanpassingen PIP Netuitbreiding Kop NH

GS van de Provincie NH heeft 13 oktober jl. het aangepaste ontwerp inpassingsplan "uitbreiding elektriciteitsnetwerk kop van Noord Holland" én de "Nota van beantwoording" op de zienswijzen die ingediend waren op het ontwerp inpassingsplan. LINK naar de website van de Provincie NH: "uitbreiding elektriciteitsnetwerk kop van Noord-Holland" Het nieuwe en oude tracé kunt u bekijken
Lees verder

(1-4-2015) Provinciaal Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord Holland

De provincie Noord Holland heeft namens de initiatiefnemers TenneT en Liander, verenigd als Reddyn het Inpassingsplan "Netuitbreiding Kop van Noord Holland"  ter inzage gelegd. De uitbreiding vindt zijn grondslag in het windplan Wieringermeer en de Microsoft unit in de Wieringermeer, maar ook het bestaande netwerk wordt hiermee meer solide. Het plan is omvangrijk en heeft
Lees verder