Tag Archives: PIP Net uitbreiding Kop NH

(20-2-2017) Interpretatie uitspraak RvSt ikv PIP Netuitbreiding Kop NH locatie Molenweg

NB. Onderstaand bericht is van informatieve aard, voor een precieze uitleg van deze casus neemt u contact op met uw eigen jurist of bijvoorbeeld met een advocaat van Geelkerken&Linskens. Het lijkt erop dat TenneR/Reddyn het tracédeel ten oosten van de Molenweg te Middenmeer toch gaat handhaven. Het herstelbesluit van de Provincie Noord-Holland gaat in dat geval
Lees verder

(2-2-2017) Uitspraak Raad van State PIP Netuitbreiding Kop van Noord Holland

De Raad van State heeft op 1 februari uitspraak gedaan inzake de vaststelling van het Provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord Holland. In de uitspraak zijn een aantal beroepsgronden van grondeigenaren tegen het PIP toegewezen. Samengevat houden deze in:
  • vernietigverklaring van het aanlegvergunningenstelsel
  • verlegging van het tracédeel ter hoogte van de Molenweg te Middenmeer
  • diverse kleine verleggingen van het
Lees verder