Tag Archives: pachtwet

(31-10-2017) Pachtnormen 2017

Jaarlijks worden de maximale pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. De pachtnormen 2017 dalen in alle pachtprijsgebieden (voor bouw- en grasland) ten opzichte van de pachtnormen 2016. Op 1 juli 2017 zijn de nieuwe pachtnormen van kracht. Op zich zijn de dalingen geen verrassing. De normen worden vastgesteld op basis
Lees verder

(16-1-2017) Pacht en Fosfaatrechten: Knepperhout en Korthals advocaten nov. 2016

Bron: Knepperhout en Korthals  advocaten:

De invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij lijkt een gegeven en houdt de gemoederen volop bezig. Er zal namelijk niet meer melkvee op een bedrijf mogen worden gehouden dan het aantal fosfaatrechten dat daarvoor op dat bedrijf beschikbaar is. Omdat fosfaatrechten verhandelbaar worden, biedt dat mogelijkheden voor bijvoorbeeld bedrijfsuitbreiding.

Lees verder

(16-1-2017) Pacht en fosfaatrechten 1: GVK adure mei 2016

Ik ben pachter van een compleet bedrijf, inclusief gebouwen, kan de verpachter aanspraak maken op de fosfaatrechten?

Staatssecretaris Van Dam heeft zich over deze vraag nog niet uitgelaten. Er is ook nog geen wetsontwerp. Waarschijnlijk wordt dit in de wet niet geregeld en laat het kabinet het antwoord op deze vraag aan de
Lees verder