Tag Archives: pachtnormen

(31-10-2017) Pachtnormen 2017

Jaarlijks worden de maximale pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. De pachtnormen 2017 dalen in alle pachtprijsgebieden (voor bouw- en grasland) ten opzichte van de pachtnormen 2016. Op 1 juli 2017 zijn de nieuwe pachtnormen van kracht. Op zich zijn de dalingen geen verrassing. De normen worden vastgesteld op basis
Lees verder

(26-6-2015) Pachtnormen 2015 en stand van zaken

Pachtnormen 2015

De pachtnormen voor 2015 zijn gepubliceerd. Deze gaan per 1 juli 2015 in. Ze stijgen, afhankelijk van de regio, 10 tot soms 30 procent. De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland en gebouwen worden jaarlijks door het LEI per regio berekend op basis van de bedrijfsresultaten van boeren en tuinders in de periode
Lees verder