Tag Archives: onrendabele top

(23-2-2015) Kroniek Onteigening 2014

In het tijdschrift voor bouwrecht hebben de advocaten van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn uit Den Haag de Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2014 uitgebracht. Hierin uitleg over onteigeningsjurisprudentie ontstaan in 2014 over o.a. de volgende onderwerpen: - Hypotheekhouder derdebelanghebbende - onteigening appartementsrechten - stand van zaken rondom eliminatiebeginsel - waardevermindering overblijvende - onrendabele top investering nieuwe locatie - schade onteigening erfdienstbaarheden - schadeloosstelling voor
Lees verder

(2-12-2014) Bevestiging vergoeding onrendabele top bij Onteigening

Met de recente uitspraak d.d. 21 november jl. van de Hoge Raad wordt de eerdere lijn wat betreft het recht op vergoeding voor een herinvestering die de marktwaarde te boven gaat (onrendabele top van een investering) bevestigd. Rechtbank Den Haag was in zijn uitspraak uitgegaan van een vergoeding voor het verschil tussen de onrendabele investering in
Lees verder