Tag Archives: melkveehouderij

(16-1-2017) Pacht en Fosfaatrechten: Knepperhout en Korthals advocaten nov. 2016

Bron: Knepperhout en Korthals  advocaten:

De invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij lijkt een gegeven en houdt de gemoederen volop bezig. Er zal namelijk niet meer melkvee op een bedrijf mogen worden gehouden dan het aantal fosfaatrechten dat daarvoor op dat bedrijf beschikbaar is. Omdat fosfaatrechten verhandelbaar worden, biedt dat mogelijkheden voor bijvoorbeeld bedrijfsuitbreiding.

Lees verder

(16-1-2017) Pacht en fosfaatrechten 1: GVK adure mei 2016

Ik ben pachter van een compleet bedrijf, inclusief gebouwen, kan de verpachter aanspraak maken op de fosfaatrechten?

Staatssecretaris Van Dam heeft zich over deze vraag nog niet uitgelaten. Er is ook nog geen wetsontwerp. Waarschijnlijk wordt dit in de wet niet geregeld en laat het kabinet het antwoord op deze vraag aan de
Lees verder

(29-7-2015) Melkveehouders hebben zorgen voor onzekerheid fosfaatwetgeving

Staatssecretaris Dijksma heeft nog geen duidelijkheid gegeven voor het 'oplossen' van de regulering van de fosfaatdepositie in Nederland door de Veehouderij. De moeilijkheid is om het totale fosfaatplafond met een goede regeling te verdelen over de grond/bedrijven in Nederland. In de brief aan de tweede kamer van 2 juli geeft zij wel een kader
Lees verder