Tag Archives: LTO-Gasunie normen

(10-7-2015) LTO-Gasunie (en TenneT) normen 2015

Op 12 juni 2015  hebben LTO Nederland en Gasunie een akkoord bereikt over de nieuwe vergoedingen 2015 voor grondeigenaren en grondgebruikers bij het leggen van Gasunieleidingen in agrarische grond en de aanpassing van de tarieven voor gewasschaden. Opvallend is dat in de begeleidende brief vermeld dat de overeenkomst (exclusief) met Gasunie is gesloten maar
Lees verder

(26-11-2014) Belang LTO-Gasunie normen stijgt

De toepassing van de LTO-Gasunie normen vindt al jaren plaats bij het bepalen van de schadevergoeding aan agrariërs waar een (gas)leidingtracé wordt aangebracht zonder dat er onteigening van de gronden plaatsvindt. Het lijkt er nu op dat bijvoorbeeld ook TenneT bij de bepaling van de schaden voor de eigenaren van de gronden en opstallen onder
Lees verder