Tag Archives: gedoogplicht

(02-08-2019) GEDOOGPLICHT DIJKVERSTERKING: MINNELIJK OVERLEG EN SCHADEVERGOEDING

Bron: onteigeningsblog.nl Op 17 juli 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak (ECLI:NL:RVS:2019:2431) gedaan over een opgelegde gedoogplicht dijkversterking op grond van artikel 5.24 van de Waterwet. Omdat de jurisprudentie hierover schaars is, is het de moeite waard om deze uitspraak te bespreken. Een gedoogplicht op grond van artikel 5.24 Waterwet kan
Lees verder

(29-3-2018) Schadeloosstelling Gedoogplicht niet conform Onteigeningswet

HET GERECHTSHOF DEN HAAG KOMT MET OPMERKELIJKE UITSPRAAK OVER DE SCHADELOOSSTELLING IKV GEDOOGPLICHT, WAAR MEN IN DE WETTEKSTEN VOOR ONTEIGENING EN BELEMMERINGENWETPRIVAATRECHT BEIDE TEGENKOMT 'VOLLEDIGE SCHADELOOSSTELLING' KAN DE UITLEG/UITKOMST TOCH ANDERS UITPAKKEN, ZIE HIERONDER EEN UITLEG Bron: Nysingh advocaten febr. 1 2018

SCHADELOOSSTELLING GEDOOGPLICHT BP NIET NAAR ANALOGIE ONTEIGENINGSWET

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 23
Lees verder

(9-8-2017) Nieuwe LTO-Gasunie normen 2017

GASUNIE TARIEVEN 2017

 Op 2 juni 2017 hebben Gasunie en LTO Nederland een akkoord bereikt over de tarieven 2017 en daarmee over de Gasunie tarievenlijst 2017.

Overeenstemming is onder andere bereikt over de meewerkvergoeding ten behoeve het vestigen van recht van opstal. Deze vergoeding wordt jaarlijks
Lees verder