Tag Archives: gedoogplicht

(29-3-2018) Schadeloosstelling Gedoogplicht niet conform Onteigeningswet

HET GERECHTSHOF DEN HAAG KOMT MET OPMERKELIJKE UITSPRAAK OVER DE SCHADELOOSSTELLING IKV GEDOOGPLICHT, WAAR MEN IN DE WETTEKSTEN VOOR ONTEIGENING EN BELEMMERINGENWETPRIVAATRECHT BEIDE TEGENKOMT 'VOLLEDIGE SCHADELOOSSTELLING' KAN DE UITLEG/UITKOMST TOCH ANDERS UITPAKKEN, ZIE HIERONDER EEN UITLEG Bron: Nysingh advocaten febr. 1 2018

SCHADELOOSSTELLING GEDOOGPLICHT BP NIET NAAR ANALOGIE ONTEIGENINGSWET

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 23
Lees verder

(9-8-2017) Nieuwe LTO-Gasunie normen 2017

GASUNIE TARIEVEN 2017

 Op 2 juni 2017 hebben Gasunie en LTO Nederland een akkoord bereikt over de tarieven 2017 en daarmee over de Gasunie tarievenlijst 2017.

Overeenstemming is onder andere bereikt over de meewerkvergoeding ten behoeve het vestigen van recht van opstal. Deze vergoeding wordt jaarlijks
Lees verder

(14-6-2017) Voordracht definitieve aanpassing PIP Netuitbreiding Kop NH

De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft op 23 mei het herstelbesluit PIP Netuitbreiding Kop NH bij Provinciale Staten ingediend. Dit herstelbesluit is door de Raad van State aan de Provincie NH opgedragen op grond van haar uitspraak d.d. 1 februari 2017. Een aantal zaken worden hersteld; de meest ingrijpende vernietiging door de RvSt ter plaatse van
Lees verder