Tag Archives: BerbeeVastgoedAdvies

(02-08-2019) GEDOOGPLICHT DIJKVERSTERKING: MINNELIJK OVERLEG EN SCHADEVERGOEDING

Bron: onteigeningsblog.nl Op 17 juli 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak (ECLI:NL:RVS:2019:2431) gedaan over een opgelegde gedoogplicht dijkversterking op grond van artikel 5.24 van de Waterwet. Omdat de jurisprudentie hierover schaars is, is het de moeite waard om deze uitspraak te bespreken. Een gedoogplicht op grond van artikel 5.24 Waterwet kan
Lees verder

(24-10-2019) Overzicht ruimtelijke discussiepunten zonneparken

Bron: dirkzwager.nl Het zonnepark Daalkampen is een gecoördineerd project, waarbij ook een omgevingsvergunning heeft verleend voor het windpark. Een omwonende is tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning omdat hij vreest dat het zonnepark zijn woongenot zal aantasten en dat er sprake is van gezondheidsrisico’s. Verder zijn er volgens hem geschikte alternatieve locaties, is er geen draagvlak
Lees verder