Tag Archives: Belemmeringenwet Privaatrecht

(9-1-2017) De nieuwe Omgevingswet komt eraan, integratie Belemmeringenwet Privaatrecht een interessant bericht

Met de aanstaande komst van de Omgevingswet gaat er veel veranderen met betrekking tot wetgeving omtrent vastgoed, onteigening en gedoogplicht. Een aspect is onder andere de opname van de belemmeringen wet privaatrecht in de omgevingswet. Ingenieursbureau heeft hierover een interessant stukje gepubliceerd: 1 Special Omgevingsrecht 2 gedoogplichten
Lees verder

(15-4-2016) Wetgeving gedoogplicht aangepast tbv Windmolenparken

Eerste Kamer stemt in met Energieakkoord  De Eerste Kamer heeft op 22 maart 2016 gisteren ingestemd met een wet die het Energieakkoord mogelijk maakt. Doelstelling is 14%  hernieuwbare energie in 2020. In het Energieakkoord is afgesproken dat er in 2020 6.000 MW wordt opgewekt door windmolens op land.  Lees verder

(26-11-2014) Belang LTO-Gasunie normen stijgt

De toepassing van de LTO-Gasunie normen vindt al jaren plaats bij het bepalen van de schadevergoeding aan agrariërs waar een (gas)leidingtracé wordt aangebracht zonder dat er onteigening van de gronden plaatsvindt. Het lijkt er nu op dat bijvoorbeeld ook TenneT bij de bepaling van de schaden voor de eigenaren van de gronden en opstallen onder
Lees verder