Tag Archives: artikel 6.1 Wro

(20-1-2017) Bijeenkomst Vvor ikv nadeelcompensatie en Planschade in omgevingwet

Met de komst van de nieuwe omgevingswet wordt de behandeling van nadeelcompensatie en planschade, zoals het concept ontwerp van de omgevingswet er nu bij ligt, heel anders! De belangrijkste verschillen kort op een rij:
  • alle schadeveroorzakende beleidsbeslissingen komen in de omgevingswet en zijn limitatief. De algemene bepaling in de Awb, dat er recht is op vergoeding bij
Lees verder

(20-12-2016) RvSt kent planschadevergoeding toe ivm ligging woning nabij hoogspanningsleiding

BRON: FELTZ advocaten. Planschadevergoeding voor aantasting woongenot in verband met nabije hoogspanningsleiding (Berbeevastgoedadvies: het betreft een bedrijfswoning bij een akkerbouwbedrijf, de hoogspanningsleiding ligt op ongeveer 130 meter afstand) 29 augustus 2016 In een uitspraak van 17 augustus 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2255) oordeelt de Afdeling dat appellant recht heeft op een planschadevergoeding van EUR 11.345,00 met wettelijke rente in verband met
Lees verder