Blog Archives

(29-3-2018) Schadeloosstelling Gedoogplicht niet conform Onteigeningswet

HET GERECHTSHOF DEN HAAG KOMT MET OPMERKELIJKE UITSPRAAK OVER DE SCHADELOOSSTELLING IKV GEDOOGPLICHT, WAAR MEN IN DE WETTEKSTEN VOOR ONTEIGENING EN BELEMMERINGENWETPRIVAATRECHT BEIDE TEGENKOMT 'VOLLEDIGE SCHADELOOSSTELLING' KAN DE UITLEG/UITKOMST TOCH ANDERS UITPAKKEN, ZIE HIERONDER EEN UITLEG Bron: Nysingh advocaten febr. 1 2018

SCHADELOOSSTELLING GEDOOGPLICHT BP NIET NAAR ANALOGIE ONTEIGENINGSWET

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 23
Lees verder

(26-4-2017) AKD verdiept: Planschade onder de Omgevingswet

Bron: www.akd.nl   Hoofdstuk 15 van de Omgevingswet is gereserveerd voor schade. Dat hoofdstuk zal onder een afdeling bevatten over wat nu planschade en nadeelcompensatie wordt genoemd. In een brief van 19 mei 2016 schetst de Minister van Infrastructuur en Milieu de toekomstige contouren van een nieuwe regeling voor planschade en nadeelcompensatie, zoals deze in de Invoeringswet
Lees verder

(31-10-2016) OZB-tarief bij woon/werkpanden

(bron: waarderingskamer)

Het OZB-gebruikersdeel bij gemengde panden

Gemengde panden zijn die WOZ-objecten waarin gewoond wordt, maar die daarnaast ook nog een andere functie hebben. Gedacht kan worden aan woon-winkelpanden of agrarische objecten.  Wanneer de andere functie van ondergeschikt belang is en het WOZ-object hoofdzakelijk wordt gebruikt voor woondoeleinden, dan wordt het WOZ-object aangemerkt als
Lees verder