(bron: Van Benthem&Keulen)

GEEN PLANSCHADE VOOR WOONBOTEN

Datum: 2 februari 2015
Op 14 januari jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gewezen over een verzoek om tegemoetkoming in planschade, ingediend door de eigenaresse van een woonschip. Zij stelt schade te hebben geleden in de vorm
Lees verder