Een cliënt kreeg onlangs te maken met een mededeling van het Waterschap voor een kade-reconstructie. Wat zijn hier de rechten en plichten van de grondeigenaar? SAMENVATTING: Het Waterschap is gerechtigd werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van taken. Als dat werkzaamheden zijn aan uw onroerende zaken dan dient u dat te gedogen. Een korte aankondiging is voldoende.
Lees verder