Per 1 januari 2013 zijn de agrarische milieuregels opgenomen in het Besluit algemene regels voor inrichting milieubeheer. De oude besluiten "Besluit Landbouw", "Besluit glastuinbouw" en andere zijn hierbij komen te vervallen. Hierbij in hoofdlijnen een aantal bepalingen die per heden gelden: Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (na opname agrarische activiteiten op grond van besluit
Lees verder