Op 22 september is de studiegroep (erf)pacht bij elkaar gekomen. De studiegroep heeft de actuele ontwikkelingen m.b.t. herziening van de pachtwet doorgenomen. Op dit moment ligt de bal bij de politiek is de conclusie. Vanuit de marktpartijen is er geen eensluidend standpunt. De studiegroep heeft aan het bestuur van het kennisplatform LV gevraagd om in
Lees verder