Bron: kadaster Direct naar: Tarieven 2017 Kadaster Per 1 januari 2017 verlaagt het Kadaster een aantal tarieven met maximaal 25%. Door het aanhoudend herstel van de vastgoedmarkt is deze verlaging mogelijk. Het Kadaster kan naar verwachting de komende jaren met dit lagere tariefniveau kostendekkend opereren. Daarnaast worden enkele wijzigingen in de tariefstructuur doorgevoerd. Belangrijkste aanpassingen per 1 januari 2017:
  • Verlaging van de
Lees verder