Tag Archives: schadeloosstelling

(29-3-2018) Schadeloosstelling Gedoogplicht niet conform Onteigeningswet

HET GERECHTSHOF DEN HAAG KOMT MET OPMERKELIJKE UITSPRAAK OVER DE SCHADELOOSSTELLING IKV GEDOOGPLICHT, WAAR MEN IN DE WETTEKSTEN VOOR ONTEIGENING EN BELEMMERINGENWETPRIVAATRECHT BEIDE TEGENKOMT 'VOLLEDIGE SCHADELOOSSTELLING' KAN DE UITLEG/UITKOMST TOCH ANDERS UITPAKKEN, ZIE HIERONDER EEN UITLEG Bron: Nysingh advocaten febr. 1 2018

SCHADELOOSSTELLING GEDOOGPLICHT BP NIET NAAR ANALOGIE ONTEIGENINGSWET

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 23
Lees verder

(2-12-2014) Bevestiging vergoeding onrendabele top bij Onteigening

Met de recente uitspraak d.d. 21 november jl. van de Hoge Raad wordt de eerdere lijn wat betreft het recht op vergoeding voor een herinvestering die de marktwaarde te boven gaat (onrendabele top van een investering) bevestigd. Rechtbank Den Haag was in zijn uitspraak uitgegaan van een vergoeding voor het verschil tussen de onrendabele investering in
Lees verder