De Raad van State heeft op 1 februari uitspraak gedaan inzake de vaststelling van het Provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord Holland. In de uitspraak zijn een aantal beroepsgronden van grondeigenaren tegen het PIP toegewezen. Samengevat houden deze in:
  • vernietigverklaring van het aanlegvergunningenstelsel
  • verlegging van het tracédeel ter hoogte van de Molenweg te Middenmeer
  • diverse kleine verleggingen van het
Lees verder