De onlangs uitgevoerde evaluatie van het in 2007 ingevoerde nieuwe pachtrecht door prof.mr. Bruil (een autoriteit op het gebied van pacht) in opdracht van de Staatssecretaris van EZ, lijkt verstrekkende gevolgen te gaan hebben: Bruil constateert dat er nog steeds behoefte is aan pacht maar dat in het huidige pachtrecht
Lees verder