Tag Archives: pachtprijs

(31-10-2017) Pachtnormen 2017

Jaarlijks worden de maximale pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. De pachtnormen 2017 dalen in alle pachtprijsgebieden (voor bouw- en grasland) ten opzichte van de pachtnormen 2016. Op 1 juli 2017 zijn de nieuwe pachtnormen van kracht. Op zich zijn de dalingen geen verrassing. De normen worden vastgesteld op basis
Lees verder

(25-5-2016) Forse stijging pachtnormen in melkveegebieden

Bron: Boerderij Melkveehouders gaan dit jaar meer betalen voor pachtgrond, akkerbouwers, behalve zetmeelbedrijven, iets minder.  Dit blijkt uit de pachtnormen-2016, die staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken bekend heeft gemaakt. De normen in de verschillende pachtregio's veranderen van -6% in Zuidwestelijk akkerbouwgebied tot +34% in het pachtprijsgebied Waterland en Droogmakerijen. De
Lees verder