Bron: Knepperhout en Korthals  advocaten:

De invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij lijkt een gegeven en houdt de gemoederen volop bezig. Er zal namelijk niet meer melkvee op een bedrijf mogen worden gehouden dan het aantal fosfaatrechten dat daarvoor op dat bedrijf beschikbaar is. Omdat fosfaatrechten verhandelbaar worden, biedt dat mogelijkheden voor bijvoorbeeld bedrijfsuitbreiding.

Lees verder