De toepassing van de LTO-Gasunie normen vindt al jaren plaats bij het bepalen van de schadevergoeding aan agrariërs waar een (gas)leidingtracé wordt aangebracht zonder dat er onteigening van de gronden plaatsvindt. Het lijkt er nu op dat bijvoorbeeld ook TenneT bij de bepaling van de schaden voor de eigenaren van de gronden en opstallen onder
Lees verder