Tag Archives: Onteigeningswet

(16-6-2018) Deel 2 Waardevermindering overblijvende bij onteigening: Uitleg uitspraak 3 maart 2015 Hoge Raad

Bron: Dirk Zwagerman advocaten en notarissen Op 3 maart 2015 heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan over de “waardevermindering  van het overblijvende” die in een onteigeningsprocedure vergoed moet worden. Waardevermindering overblijvende Bij waardevermindering van het overblijvende gaat het om de situatie dat het geheel van het onteigende en het overblijvende voor de
Lees verder

(15-6-2018) Deel 1: Waardevermindering overblijvende bij onteigening: een tweetal rechtbank uitspraken

Als een onroerende zaak slechts voor een deel in een onteigening wordt betrokken, kan het overblijvende in waarde dalen. Artikel 41 Onteigeningswet (Ow) stelt dat bij het bepalen van de schadeloosstelling rekening moet worden gehouden met deze mindere waarde voor zover deze het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van de onteigening. Reikwijdte van artikel 41 Ow Bij
Lees verder

(2-12-2014) Bevestiging vergoeding onrendabele top bij Onteigening

Met de recente uitspraak d.d. 21 november jl. van de Hoge Raad wordt de eerdere lijn wat betreft het recht op vergoeding voor een herinvestering die de marktwaarde te boven gaat (onrendabele top van een investering) bevestigd. Rechtbank Den Haag was in zijn uitspraak uitgegaan van een vergoeding voor het verschil tussen de onrendabele investering in
Lees verder