Tag Archives: omgevingswet en planschade

(26-4-2017) AKD verdiept: Planschade onder de Omgevingswet

Bron: www.akd.nl   Hoofdstuk 15 van de Omgevingswet is gereserveerd voor schade. Dat hoofdstuk zal onder een afdeling bevatten over wat nu planschade en nadeelcompensatie wordt genoemd. In een brief van 19 mei 2016 schetst de Minister van Infrastructuur en Milieu de toekomstige contouren van een nieuwe regeling voor planschade en nadeelcompensatie, zoals deze in de Invoeringswet
Lees verder

(20-1-2017) Bijeenkomst Vvor ikv nadeelcompensatie en Planschade in omgevingwet

Met de komst van de nieuwe omgevingswet wordt de behandeling van nadeelcompensatie en planschade, zoals het concept ontwerp van de omgevingswet er nu bij ligt, heel anders! De belangrijkste verschillen kort op een rij:
  • alle schadeveroorzakende beleidsbeslissingen komen in de omgevingswet en zijn limitatief. De algemene bepaling in de Awb, dat er recht is op vergoeding bij
Lees verder