Tag Archives: NMR

(9-11-2017) Bevestiging Directe Planschade geen aftrek Normaal Maatschappelijke Risico

Bron: Geelkerken&Linskens advocaten

De abstracte berekening van directe planschade door waardevermindering

Uit een recente uitspraak van de meervoudige kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2017:2598), volgt dat vermogensschade die een benadeelde lijdt als gevolg van een publiekrechtelijk planologisch besluit dat betrekking heeft op een bij
Lees verder

(15-10-2015) Planschade: drempel maatschappelijk risico bij inbreidingslocatie

Op 1 juli 2015 heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over planschade, vanwege de ontwikkeling van woningen op een inbreidingslocatie. Conform artikel 6.1 lid 2 Wro geldt er in ieder geval een Normaal Maatschappelijk Risico (NMR) van 2% waardevermindering van de onroerende zaak voor de eigenaar. Steeds vaker vindt de Afdeling aanleiding om een hogere drempel
Lees verder