Tag Archives: Nieuwe omgevingswet

(26-4-2017) AKD verdiept: Planschade onder de Omgevingswet

Bron: www.akd.nl   Hoofdstuk 15 van de Omgevingswet is gereserveerd voor schade. Dat hoofdstuk zal onder een afdeling bevatten over wat nu planschade en nadeelcompensatie wordt genoemd. In een brief van 19 mei 2016 schetst de Minister van Infrastructuur en Milieu de toekomstige contouren van een nieuwe regeling voor planschade en nadeelcompensatie, zoals deze in de Invoeringswet
Lees verder

(9-1-2017) De nieuwe Omgevingswet komt eraan, integratie Belemmeringenwet Privaatrecht een interessant bericht

Met de aanstaande komst van de Omgevingswet gaat er veel veranderen met betrekking tot wetgeving omtrent vastgoed, onteigening en gedoogplicht. Een aspect is onder andere de opname van de belemmeringen wet privaatrecht in de omgevingswet. Ingenieursbureau heeft hierover een interessant stukje gepubliceerd: 1 Special Omgevingsrecht 2 gedoogplichten
Lees verder