BRON: Nysingh advocaten en Notarissen:

STAATSSTEUN BIJ GRONDTRANSACTIE, AANKOOP TER VOORKOMING ONTEIGENING?

maandag 20 juli 2015 mr. E. Belhadj (Ekram), mr. B.S. ten Kate (Bas) Rb Noord-Nederland 1 juli 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:3300
Onlangs heeft de rechtbank Noord-Nederland in een geschil tussen de onderneming Spaansen en de
Lees verder