GS van de Provincie NH heeft 13 oktober jl. het aangepaste ontwerp inpassingsplan "uitbreiding elektriciteitsnetwerk kop van Noord Holland" én de "Nota van beantwoording" op de zienswijzen die ingediend waren op het ontwerp inpassingsplan. LINK naar de website van de Provincie NH: "uitbreiding elektriciteitsnetwerk kop van Noord-Holland" Het nieuwe en oude tracé kunt u bekijken
Lees verder