Met de uitspraak ECLI-NL-RVS-2017-1653 bestendigd de Raad van State de tendens naar een verhoging van het Normaal Maatschappelijk Risico (NMR)naar 5%. Het wettelijke NMR bedraagt op grond van artikel 6.2 lid 2 van de Wro 2%, maar onderhand is op grond van uitspraken van de Raad van State deze aan het verschuiven naar richting
Lees verder