Uit jurisprudentie blijkt dat een bank in beginsel een kredietrelatie mag opzeggen. Onder omstandigheden kan deze opzegging in strijd zijn met de zorgplicht en/of redelijkheid en billijkheid. Voor een rechtmatige opzegging is een bank gehouden aan de volgende punten: 1) goed dossier op te bouwen; 2) kredietnemer tijdig waarschuwen; 3) in gesprek te blijven, en 4) voldoende
Lees verder