Met de recente uitspraak d.d. 21 november jl. van de Hoge Raad wordt de eerdere lijn wat betreft het recht op vergoeding voor een herinvestering die de marktwaarde te boven gaat (onrendabele top van een investering) bevestigd. Rechtbank Den Haag was in zijn uitspraak uitgegaan van een vergoeding voor het verschil tussen de onrendabele investering in
Lees verder