(bron van dit artikel: Wieringa advocaten mr. S. Levelt) Als de overheid een overtreding constateert met betrekking tot illegale bouwwerken dan is handhaving door bestuursdwang of dwangsom de normale gang van zaken. Gedogen is in de regel geen optie. Uitleg is: het algemeen belang dat is gediend met handhaving. Alleen onder zeer bijzondere omstandigheden zal het
Lees verder