Bron: dirkzwager.nl Het zonnepark Daalkampen is een gecoördineerd project, waarbij ook een omgevingsvergunning heeft verleend voor het windpark. Een omwonende is tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning omdat hij vreest dat het zonnepark zijn woongenot zal aantasten en dat er sprake is van gezondheidsrisico’s. Verder zijn er volgens hem geschikte alternatieve locaties, is er geen draagvlak
Lees verder