Tag Archives: erfpacht

(7-2-2018) Waardering gronden einde erfpachtrecht: depreciatie bebouwde staat

Bron: advocaat Mark van Weeren

Verkoop en taxatie grond bij einde erfpacht

Grond in erfpacht welke aan de erfpachter wordt verkocht, zal gewaardeerd moeten worden om de koopprijs vast te stellen. Deze waardebepaling van grond belast met erfpacht leidt tot veel discussie. De grondeigenaar zal een zo hoog mogelijke opbrengst wensen te realiseren. Uitgangspunt dient daarbij volgens
Lees verder

(5-10-2015) BerbeeVastgoedAdvies lid Studiegroep (erf)pacht Vastgoedpro, uitkomsten meeting 22 september

Op 22 september is de studiegroep (erf)pacht bij elkaar gekomen. De studiegroep heeft de actuele ontwikkelingen m.b.t. herziening van de pachtwet doorgenomen. Op dit moment ligt de bal bij de politiek is de conclusie. Vanuit de marktpartijen is er geen eensluidend standpunt. De studiegroep heeft aan het bestuur van het kennisplatform LV gevraagd om in
Lees verder