Eerste Kamer stemt in met Energieakkoord  De Eerste Kamer heeft op 22 maart 2016 gisteren ingestemd met een wet die het Energieakkoord mogelijk maakt. Doelstelling is 14%  hernieuwbare energie in 2020. In het Energieakkoord is afgesproken dat er in 2020 6.000 MW wordt opgewekt door windmolens op land.  Lees verder