In het tijdschrift voor bouwrecht hebben de advocaten van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn uit Den Haag de Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2014 uitgebracht. Hierin uitleg over onteigeningsjurisprudentie ontstaan in 2014 over o.a. de volgende onderwerpen: - Hypotheekhouder derdebelanghebbende - onteigening appartementsrechten - stand van zaken rondom eliminatiebeginsel - waardevermindering overblijvende - onrendabele top investering nieuwe locatie - schade onteigening erfdienstbaarheden - schadeloosstelling voor
Lees verder