Teeltjaar 2015 is voor de meeste bedrijven afgerond en 2016 komt eraan.  Hoe gaat het teeltplan eruit zien en hoe wordt er om gegaan met de GLB betalingsrechten? Alleen agrariërs krijgen betalingsrechten toegewezen op basis van het areaal subsidiabele grond die zij in 2015 hebben opgegeven. Daar zit natuurlijk ook veel pachtgrond bij. Dit kan leiden
Lees verder