Wat ooit is gepresenteerd als een oplossing voor wonen in het buitengebied, blijkt dit lang niet in alle gevallen te zijn. Echter agrariërs moeten extra alert zijn als in hun buurt plattelandswoningen worden bestemd. Uitspraken van de Raad van State geven houvast hoe hiermee om te gaan. Er kan sprake zijn van een plattelandswoning als de
Lees verder