Een openstaande vordering welke niet betaald wordt, kan aanleiding zijn om beslag te leggen op de onroerende zaken van de schuldenaar. Indien de schuldeiser nog geen procedure heeft opgestart bij de rechtbank ter inning van zijn vordering dan kan hij middels een 'beslagrekest' de voorzieningenrechter van de rechtbank schriftelijk verzoeken om beslaglegging toe te wijzen.
Lees verder