Op 1 juli 2015 heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over planschade, vanwege de ontwikkeling van woningen op een inbreidingslocatie. Conform artikel 6.1 lid 2 Wro geldt er in ieder geval een Normaal Maatschappelijk Risico (NMR) van 2% waardevermindering van de onroerende zaak voor de eigenaar. Steeds vaker vindt de Afdeling aanleiding om een hogere drempel
Lees verder