U heeft de aanslag WOZ 2015 onlangs ontvangen. In de media komt het onderwerp bezwaar maken veelvuldig aan de orde. 1. Is het verstandig en 2. hoe te ga je te werk?

1. Of het specifiek voor u zin heeft om bezwaar te maken is afhankelijk van het belang die de WOZ-waarde

Lees verder