Tijdelijke verhuur van woonruimte mogelijk per 1 juli 2016.  Met ingang van 1 juli 2016 is nieuwe wetgeving ten aanzien van tijdelijke verhuur van woonruimte in werking getreden. Naast de nieuwe wetgeving ten behoeve van tijdelijke verhuur, zal per 1 januari 2017 nieuw huurprijzenrecht van kracht worden. De Wet doorstroming huurmarkt 2015 beoogt de flexibiliteit op
Lees verder