Door de recente uitspraak van de Raad van State (ECLI_NL_RVS_2014_3094, Raad van State, 201400964_1_R1)  in het geding tussen Stichting Windpark Haarlemmermeer/B&W Haarlemmermeer en Gedeputeerde Staten Provincie Noord Holland is de laatste kans op de realisatie van een windturbinepark wellicht te niet gedaan. Het argument van het beroep was onvoldoende afweging door GS. De RvS
Lees verder