Via onderstaande link kunt u kennis nemen van de meest recente jurisprudentie ikv planschade. (bron: TOG Nederland) Zoals bekend vallen ontwikkelingen in een stedelijke omgeving die niet direct te verwachten waren maar op zich wel als een normale ontwikkeling zijn aan te merken steeds meer onder Normaal Maatschappelijk Risico. Tog_Nederland_Planschade_Nieuwsbrief_mei_2015
Lees verder